Poišči nepremičnino

Plintovec Kungota

V Zgornji Kungoti se prodaja urejeno stanovanje. Zaradi velike dnevne sobe je iz 2 sobnega ...

Sv. Ana v Slov. Goricah Sveta Ana

V centru Svete Ane v Slovenskih Goricah prodamo komunalno opremljeno zemljišče. Le-to je v ...

Lucija Piran/Pirano

V Portorožu; natančneje v Luciji prodamo 3. sobno stanovanje. Le-to se nahaja v centralnem ...

Lovrenc na Pohorju

V Lovrencu na Pohorju prodamo hišo dvojček. Le-ta je bila po podatkih GURS-a grajena leta ...