Poišči nepremičnino

Plač Kungota

Na maji med naseljema Podigrac in Kresnica; le mekaj km od državne meje prodamo urejeno ...

Sv. Ana v Slov. Goricah Sveta Ana

V centru Svete Ane v Slovenskih Goricah prodamo komunalno opremljeno zemljišče. Le-to je v ...

Lucija Piran/Pirano

V Portorožu; natančneje v Luciji prodamo 3. sobno stanovanje. Le-to se nahaja v centralnem ...

Trotkova Benedikt

V neposredni bližini Benedikta; natančneje v Trotkovi prodamo zemljišče. Le-to je v ...